Rook- en warmte melder

De batterij gevoede Gira rookmelder Dual/VdS combineert warmtedetectie met de signaalverwerking van strooilicht. Per woning zijn minimaal drie rookmelders vereist. De optimale locaties zijn de (kinder)slaapkamers en de gang. De brandweer adviseert ook op andere locaties rookmelders te installeren, bijvoorbeeld in de keuken, de badkamer en het trappenhuis.

Dubbele veiligheid
De Gira Dual/VdS rookmelder is een gecombineerde rook- en warmtemelder. Dit product past twee verschillende detectiemethoden toe. Enerzijds werkt het volgens het principe van optisch strooilicht: een processor analyseert de in de lucht zwevende deeltjes in de ruimte. Daarnaast is de Gira Dual/VdS voorzien van een thermodifferentiaalsensor die uitsluitend warmte registreert.